Rau Ăn Quả

Rau chùm ngây

21,000 70,000 

Rau Ăn Quả

Hành baro

28,500 95,000 

Nấm Tươi

Nấm trứng gà

48,000 240,000 

Rau Ăn Lá

Xà lách romaine

19,500 65,000 

Nấm Dược Liệu

Nấm hầu thủ khô

120,000 3,000,000 

Nấm Dược Liệu

Nấm vân chi khô

84,000 2,800,000 

Nấm Dược Liệu

Nấm linh chi cắt lát

54,000 1,700,000 

Nấm Khô

Nấm mèo khô

30,000 300,000 

Rau Ăn Quả

Cà chua Beef

22,500 75,000 

Rau Ăn Lá

Ngọn su su

22,500 75,000 

Rau Ăn Quả

Cà chua cherry

27,000 90,000